The wishlist name can't be left blank
Vilkår og betingelser
 • Personlige oplysninger / persondatapolitik
 • Bestilling af varer
 • Priser
 • Betalingsbetingelser
 • Aftaleindgåelse
 • Ændring eller annullering af ordre
 • Reklamationsret
 • Fortrydelsesret
 • Ansvar
 • Forsendelse og levering
 • Varemodtagelse
 • Fragt- & ekspiditionsomkostninger
 • Klage
Personlige oplysninger / persondatapolitik
Første gang du køber en vare på BCompany.dk, bliver du registreret som kunde. De personlige oplysninger, som vi registrerer, er: navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Vi registrerer desuden alternativ leveringsadresse, hvis du indtaster en sådan under dit køb.

Oplysninger afgivet til B Company videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Når vi indsamler personoplysninger via Bcompany.dk , sikrer vi, at det altid sker ved dit samtykke. Du skal være informeret om præcis, hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor.

Som registreret hos B Company har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Oplysningerne opbevares minimum fem år, idet bogføringsloven stiller krav om opbevaring af regnskabsmateriale i fem år. Oplysningerne hverken opbevares eller transmitteres krypteret.

Den dataansvarlige er Jess Bluhme

B Company anvender logstatistik med det formål at kunne give de krævede oplysninger i forbindelse med poilitihenvendese omkring formodet svindel.

B Company anvender cookies med henblik på at gemme indhold i indkøbskurven. I Internet Explorer 5.x slettes cookies under menuen 'Funktioner' -> 'Internetindstillinger' -> 'Slet cookies'.

Henvendelser i forbindelse med persondataloven kan du rette til [email protected]
Bestilling af varer
Du foretager et køb på Bcompany.dk ved at udvælge de ønskede varer og lægge dem i indkøbskurven. Klik på "Til kassen", så du kommer til indkøbsvognen, hvor du har mulighed for at ændre antallet af varer eller fjerne varer fra indkøbskurven. Klik "Næste".

Under fanebladet "Adresse" skal du indtaste oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefon samt eventuel leveringsadresse.

Under fanebladet "Levering" præsenteres du for, hvordan dine varer bliver leveret. Klik "Næste" og vælg betalingsmetode under fanebladet "Betaling". Indtast de oplysninger, som den valgte betalingsmetode kræver, f.eks. betalingskortoplysninger. Klik "Næste".

Under fanebladet "Godkend" skal du tilkendegive, om du accepterer vores handelsbetingelser, og godkende din ordre. Du kan at se alle dine afgivne oplysninger, inden du godkender din ordre. Ved hjælp af "Forrige" knappen har du mulighed for at gå tilbage og tilføje/fjerne varer og ændre i dine oplysninger, inden du godkender dit køb. Klik på "Godkend ordre" for at gennemføre dit køb. Derefter får du vist en kvittering for din bestilling.

Når din bestilling er gennemført, modtager du en bestillingsbekræftelse pr. e-mail, hvori det fremgår hvilke produkter, du har bestilt. Vi anbefaler, at du gemmer din bekræftelse og evt. printer den ud.

B Company kan annullerer din ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

B Company tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer og leveringssvigt fra vores leverandører.
Priser
Alle priser på Bcompany.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er exclusiv 25 % moms. Alle priser er dagspriser og opdateres løbende, da websitet opdateres jævnligt.

Betalingskort- og bankgebyr oplyses inden køb. Transaktionsgebyr overstiger ikke de PBS fastsatte gebyrer.
Betalingsbetingelser
Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Visa, MasterCard eller Dankort. Ved betaling tillægges der betalingskortgebyrer (Visa og MasterCard: 1,25% af købsbeløbet, dog min. 1,95 DKK, Dankort: 1,45 DKK + 0,10% af købsbeløbet). Disse oplyses, inden du vælger at godkende din ordre.

Betalingen for dine varer sker i forbindelse med afsendelse fra leverandøren. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra leverandøren. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.
Aftaleindgåelse
Du skal ved hvert køb acceptere vilkårene i handelsbetingelserne. Du opfordres til at læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene giver dig. Du får en kopi af vilkårene, når du modtager en bekræftelse af din bestilling pr. e-mail.

På Bcompany.dk kan købsaftaler med børn og unge under 18 år kun indgås af forældre eller andre, der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.

Alle kontrakter indgås på dansk.
Ændring eller annullering af ordre
Ved ændring af køb efter ordreafgivelse kan du ændre ordren ved at kontakte B Company´s kundeservice på [email protected]

Kundeservice hjælper dig med at ændre din ordre, men KUN hvis varen/varerne ikke er afsendt.
Er varerne allerede afsendt, har du 14 dages returret (Læs mere om returret).
Reklamationsret
Når du handler hos B Company får du 24 måneders reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret eller pengene tilbage afhængig af den konkrete situation. Dette gælder medmindre, der står noget andet på varen i produktkataloget.

Reklamationsretten betyder, at du kan klage over fejl og mangler, der viser sig på op til 24 måneder efter, at du modtog varen. Reklamationsperioden er seks måneder fra levering, hvad angår netdele og batterier. Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe denne mangel.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt hvis varen har været tilsluttet forkert eller med ukorrekt spænding/strømart. Det er endvidere en forudsætning, at manglen var til stede, da du modtog varen første gang.

Du skal reklamere inden rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 1 måned, anses reklamationen altid for at være rettidig.

Kunden er forpligtet til straks og senest dagen efter levering at foretage kontrol af varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Transportskader skal straks gøres gældende overfor transportøren. Kunden er forpligtet til at gennemgå og afprøve software umiddelbart efter leveringen. Konstaterer kunden fejl og mangler, skal kunden straks skriftligt reklamere til [email protected] med specifikation af den mangel, der gøres gældende. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende.
Fortrydelsesret
Som privat kunde har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler på bcompany.dk Du kan fortryde dit køb ved at nægte modtagelsen af varen, ved at overdrage varen til postvæsnet eller ved at sende varen retur til bcompany.dk Returnering på vores adresse kan kun ske mod forudgående aftale.

Når du returnerer en vare, fordi du har fortrudt købet, betaler du selv fragtomkostningerne.

Hvis du vil benytte dig af din fortrydelsesret, skal dette ske senest 14 dage efter, at du modtog varen. Hvis den 14. dag er en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, så udløber de 14 dage på den efterfølgende hverdag. Ved fortrydelse skal al henvendelse foregå til [email protected], hvorefter bekræftende mail med relevante oplysninger vil blive sendt.

Du kan kun benytte dig af din returret, såfremt varen returneres i samme stand og mængde, som du modtog den. Varens salgsværdi må ikke forringes. Hvis varen bliver beskadiget eller forringet og det skyldes manglende eller for dårlig indpakning, så mister du din fortrydelsesret.

Ved returnering genplaceres varen således i producentens originalemballage og pakkes forsvarligt ind i korrekt fragtemballage. Du må ikke påklistre mærkater eller skrive direkte på producentens originalemballage. Dette skal ske på fragtemballagen.

Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan benyttes, refunderes den fulde købesum til dig via den samme betalingsmetode, som anvendes ved købet, hvilket kan tage op til 14 dage. Ved bankoverførsel er det derfor vigtigt, at vi får oplyst dit registreringsnummer og kontonummer.

Mener vi, at betingelserne ikke er opfyldt, for at du kan udnytte fortrydelsesretten, kontakter vi dig pr. e-mail med en begrundelse herfor.

Det er vigtigt, at du ikke blot sender din vare retur, men giver bcompany besked inden.

Transportskader
Alle transportskader skal meddeles hurtigst muligt til bcompany´s reklamationsafdeling.
Specielt for erhvervskunder - B2B (Business to Business)
Der er ingen returret medmindre andet er skriftligt aftalt. I så fald har kunden ret til at få returneret et beløb svarende til den af kunden erlagte pris for varen, når B Company har godkendt den returnerede vare. Fragtomkostninger, forsikring, gebyrer mv. returneres ikke.

Alle transportskader skal meddeles inden for fire hverdage til B Company´s reklamationsafdeling, på [email protected]
Ansvar
B Company påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelse.

B Company påtager sig ikke noget ansvar for uforsigtig eller på anden måde uansvarlig omgang med produkterne. B Company har nødvendig lovpligtig dokumentation i form af datablade ( SDS) tilgængelig på vores hjemmeside www.bcompany.dk
Forsendelse og levering
Som udgangspunkt sender B Company varerne inden for 2 hverdage , hvis ordren er afgivet inden for normal arbejdstid. Bestilte varer sendes som udgangspunkt samlet. Vi tager dog forbehold for udsolgte varer.

B Company estimerer normalt en leveringstid på max. fire hverdage med forbehold for eksterne forhold, der ligger udenfor B Company´s indflydelse. Du vil naturligvis blive kontaktet pr. e-mail eller telefon, hvis dette bliver aktuelt. Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører og servicepartnere.

Information om levering - PostDanmark
Levering til privatadresser:
Forsendelser hvor levering er valgt med B Post kan leveringen på disse derfor være op til 5 hverdage.
Bemærk dog ligeledes at du frasiger dig erstatningskrav ved at vælge denne leveringsmetode.

Forsendelser op til 20 kg. bliver leveret med Post Danmark til alle brofaste private adresser.

Hvis der ikke er nogen hjemme på din adresse, når posten kommer med din pakke, skal du efterfølgende selv hente pakken på nærmeste posthus/pakkecentral.

Bestiller du en vare, der vejer mere end 20 kg., og indtaster du din privatadresse som leveringsadresse, skal du selv afhente pakken på nærmeste pakkecentral/posthus. Når pakken er klar, får du en afhentningsanmodning fra Post Danmark.
Det kan være en fordel for dig, hvis du har mulighed for at oplyse en anden leveringsadresse for +20 kg. pakker, f.eks. en erhvervsadresse.

Du kan læse om baggrunden for Post Danmarks regler for privatpakker her.

Levering til erhvervsadresser
Via en erhvervsadresse kan du modtage alle typer pakker - også pakker, der vejer mere end 20 kg. Hvis du vælger at få dine varer leveret til en erhvervsadresse, vil pakken blive leveret direkte til denne, og du undgår dermed en tur på posthuset.
B Company kan hvis det er mere formålstjeneligt sende med alternativ distributør.
Varemodtagelse
Når du modtager dine varer, skal du huske at kontrollere for eventuelle synlige skader.
Er emballagen beskadiget eller bærer præg af andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet men med forbehold for eventuelle skader på indhold.
Som udgangspunkt skal du aldrig kvittere for en vare, som du mener ikke lever op til det bestilte.
Når du afviser en vare
Kontakt altid kundeservice på telefon 21359170 og meddel, at du har afvist varen.
Hvis emballagen er intakt, men du alligevel finder varen beskadiget eller defekt efter udpakning, skal du anmelde det til kundeservice på telefon 21359170.
Af bevismæssige årsager bør du kontakte os pr. telefon eller e-mail straks efter modtagelse.
Uanset om der er tale om synlige eller ikke-synlige skader, bør du kontakte kundeservice, der hjælper dig med at løse problemet.
Fragt- & ekspiditionsomkostninger
Fragt & Ekspeditionsomkostninger tillægges som følger
Ordre under 1.000,00 kr. tillægges fragt & Eksp. På 125,00 kr.
Ordre mellem 1001 – 2.000 kr. tillægges fragt & Eksp. På 75,00 kr.
Ordre over 2.000,00 kr. leveres fragt & Eksp. Frit.
Dette gælder erhvervskunder
Klage
En klage over en vare købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected]